top of page

Alliansen Ringens Styrelse tankar runt seriespelet.Hej ÄPB.are! Alliansen Ringens Styrelse har uttalat sig beträffande beslutet att spela alla seriematcher på hemmaplan. Se nedan. Alla bowlare hoppas naturligtvis att vi under säkra former åter kan besöka vännerna i "bortahallarna". Realistiskt borde detta förhoppningsvis kunna ske efter nyår. KE Måbrink "Hej Bowlingvänner.

Styrelsen för Alliansen Ringen har blivit kontaktad av ett fåtal personer, som hänvisar till Folkhälsomyndighetens beslut att häva restriktionerna, och därmed vill ändra årsmötets beslut om att endast spela i hemmahall i höst. Beslutet hade ingenting med restriktionerna att göra, utan var en följd av många av våra bowlare inte vill sätta sig tillsammans i bilar till bortamatcherna.

Detta är inget beslut som styrelsen kan ändra på, eftersom det är ett årsmötesbeslut. Om beslutet skall ändras, måste det inkomma en begäran om ett extra möte enligt §20 i stadgarna. En sådan begäran måste vara undertecknad av styrelsen för resp. klubb.

Hälsningar

Göran Strandqvist

Sekr. Alliansen Ringen"

50 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page