Protokoll 2019-20

ÄPB  Styrelse

Nr. 1

Nr. 5

 Nr. 2

 Nr. 6

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 7

Nr. 8

ÄPB  Årsmöte

2019-05-28

Alliansen Ringen   Årsmöte

2019-06-12

2020-08-11

Styrelsens arbetsfördelning

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

©2018-2020 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink