top of page

Protokoll 2023-24

ÄPB  Styrelse

ÄPB  Årsmöte

ÄPB  Konstituering

Nr. 1

Nr. 2

 Nr. 2

 Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

2023-05-29

2023-06-07

Nr. 6

 Nr. 7

Nr. 8

Alliansen Ringen   Styrelsemöte

Nr. 1

Alliansen Ringen   Årsmöte

2023-06-15

Styrelsens arbetsfördelning

AR

ÄPB

bottom of page