Klicka på symbolerna för att se aktuella tabeller avseende Interna Serierna. 

Grupp 1-3

Grupp 4-6

Grupp 7-9

Grupp 10-12

Grupp 13-15

Grupp 16-18

Grupp 19-20

Klicka på nedanstående knapp  för att se tabellerna på SBHF:s hemsida.

Grupp 1-20

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

Pilot projekt Lag 1 + 10

©2018-2021 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink