Viktig information parkeringstillstånd!!

Enligt uppgift från kommunen gäller inga parkeringstillstånd längre för Sockerbrukshallens parkering. 3 timmar är maxgräns. Har du sådana tillståndsblanketter hemma så lämna tillbaka dem till din tävlingsledare. Jag har kontaktat kommunen igen för att försöka få parkeringstillstånd gällande Friskis och Svettis parkering tills vidare.

Anne-Marie Thäng

24 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

©2018-2020 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink