Viktig information parkeringstillstånd!!

Enligt uppgift från kommunen gäller inga parkeringstillstånd längre för Sockerbrukshallens parkering. 3 timmar är maxgräns. Har du sådana tillståndsblanketter hemma så lämna tillbaka dem till din tävlingsledare. Jag har kontaktat kommunen igen för att försöka få parkeringstillstånd gällande Friskis och Svettis parkering tills vidare.

Anne-Marie Thäng