VIKTIG INFORMATION FRÅN STYRELSEN!!

Hej!

Översänder en information från styrelsemötet idag angående Corona:


INTERNA SERIERNA kommer att fortsätta spelas enligt spelschema. De som inte vill/kan spela får lämna WO eller skjuta upp upp sin match till senast den 17 april som tidigare.


BAKERS den 6 april är inställt.


ÅRSMÖTET är uppskjutet och kommer att hållas tillsammans med upptaktsmötet. Preliminärt datum den 24 augusti.


Viktigast är att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur vi skall bete oss! Dessa finns på Folkhälsomyndighetens hemsida och på vår anslagstavla.


2020-03-16

ÄPB Styrelsen


PS: Glöm inte anmäla er till nästa säsongs internserier. Lista finns på vår anslagstavla eller kan ni maila till Roy - roygun.larsson@telia.com.