Utökade parkeringstillstånd.

Hej! Eftersom parkeringsplatserna utanför bowlinghallen minskat avsevärt i samband med byggnationen av hyreshusen har jag diskuterat med kommunen om vi kan få tillstånd för utökade parkeringstider även på parkeringen vid Friskis o Svettis. Tyvärr är det inte möjligt för oss att få specialbehandling den här gången eftersom tillgången av parkeringsplatser blivit så begränsad i området. I stället hänvisar kommunen till parkeringen Vänster om intraprenads gamla byggnader. Kostnad 5 kr/tim mellan 9-18. Längs med staketet på Friskis o Svettis är det samma förutsättningar. För övrigt gäller gratis 3 timmar och inte mer.

Vi har också fått en karta bifogad för att det skall vara lättare att få översikt. Kartan bifogas


Anne-Marie Thäng, ordf.