Startlista Årets Höjdare omg. 1

Preliminär startlista för Årets Höjdare omg. 1 finns nu på anslagstavlan samt på Hemsidan under Tävlingsinformation.


Keep Bowling

40 visningar

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

©2018-2020 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink