Roy Larsson avtackad som Tävlingsledare vid Årsmötet.

Den 28:e september höll ÄPB sitt Årsmöte för verksamhetsåret, 2019-20. Mötet hölls i Åvalla Församlingshem och den formella dagordningen förhandlades denna gång, av uppenbara skäl inför relativt få närvarande medlemmar. Inga motioner fanns inlämnade och endast två nyval fanns till beslut. Roy Larsson som efter 14 års utmärkt arbete som engagerad och noggrann Tävlings/ övergripande Planeringsledare, ersätts av Karin Stenström. Roy L. valdes som ny matchledare för torsdagarnas Internserie-spel. Årsmötesprotokoll för 2019-20 samt konstituerande protokoll (Nr1.) för 2020-21 finns att läsa på Hemsidan under fliken, "Startsida/Protokoll".


Bilden: Roy Larsson avtackas av ÄPB ordföranden, Anne-Marie Thäng.
Foto: Lars Thäng

40 visningar

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

©2018-2020 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink