• AnneMarieThäng

Protokoll Styrelsemöte 2

Nu finns protokollet från ÄPBs Styrelsemöte nr 2 att läsa på hemsidan under rubriken Startsida/Protokoll.6 visningar

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

©2018-2020 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink