Kringflygande bowlingklot....!:)

Lite humor från "ringside".

Det gäller att se upp! Ett bowlingklot som kommer farande kan träffa rätt illa. Mats Olsson skyddar sig på bästa tänkbara sätt om det (o)tänkbara skulle inträffa:)

Mats Olsson är ett föredöme!