Kringflygande bowlingklot....!:)

Lite humor från "ringside".

Det gäller att se upp! Ett bowlingklot som kommer farande kan träffa rätt illa. Mats Olsson skyddar sig på bästa tänkbara sätt om det (o)tänkbara skulle inträffa:)

Mats Olsson är ett föredöme!

28 visningar

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

©2018-2020 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink