Kallelse till ÄPB Årsmöte samt styrelseprotokoll 7.

ÄPB Styrelseprotokoll 7 finns nu att läsa under fliken "Start/Protokoll" i Huvudmenyn ÅRSMÖTET

ÄPB ÅRSMÖTE 2020 kommer att hållas måndagen den 28/9 kl 15.30 på ÅVALLA.


Anmälan om deltagande görs på listan på vår anslagstavla i bowlinghallen senast den 21/9.

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 20/9 för att kunna behandlas på årsmötet.


OBS!

På grund av pandemin kommer möblering att ske så att avstånd kan hållas, och inget kaffe tillsammans efteråt.


Styrelsen
34 visningar0 kommentarer

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

Pilot projekt Lag 1 + 10

©2018-2021 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink