Kallelse till ÄPB Årsmöte samt styrelseprotokoll 7.

ÄPB Styrelseprotokoll 7 finns nu att läsa under fliken "Start/Protokoll" i Huvudmenyn ÅRSMÖTET

ÄPB ÅRSMÖTE 2020 kommer att hållas måndagen den 28/9 kl 15.30 på ÅVALLA.


Anmälan om deltagande görs på listan på vår anslagstavla i bowlinghallen senast den 21/9.

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 20/9 för att kunna behandlas på årsmötet.