Interna Serien avslutas pga av virushotet!

Hej igen alla bowlare i ÄPB


På grund av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten beträffande åldersgruppen 70+ har vi i styrelsen tagit ett nytt beslut angående det interna seriespelet.


FRÅN OCH MED MÅNDAG DEN 23 MARS ÄR DET INTERNA SERIESPELET AVSLUTAT!!


Vi hoppas få se er med nya krafter igen till seriespelet i höst.


Styrelsen i ÄPB

32 visningar

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

©2018-2020 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink