Instruktioner för Alliansens seriespel hösten 2020.

Följande information finns även i PDF-format i huvudmenyn under fliken "Tävlings information".


Instruktioner för seriespel hösten 2020

Allt seriespel under hösten 2020 skall spelas i hemma-hallen. I stället för

att spela en viss dag/tid, så skall matchen spelas en vecka enligt

spelprogrammet. Om det är problem med t.ex. tider i bowlinghallen kan

matchen spelas en vecka tidigare, men rapporteras rätt vecka enligt

programmet. Rapportering sker till Peter Andersson i Ängelholm senast

kl. 18:00 fredagen i angiven spelvecka.

 Varje klubb spelar matcherna som de vill, en eller 2 på varje bana,

ensamma eller möter ett annat lag i klubben. Detta gör varje klubb

upp med sin hallföreståndare.

 Matchtröjor skall användas även om man inte har ett motståndarlag

på plats.

 Inga restriktioner för att låna spelare från andra lag eller antal serier

en spelare får spela per omgång, men detta skall inte missbrukas,

utan är till för att vi skall kunna genomföra matcherna och att ingen

som krasslig eller liknande skall känna sig pressad att komma till

bowlinghallen.

 Matchprotokollet skall innehålla både för- och efternamn. Om det finns

2 personer i klubben med samma namn, måste dessa skiljas på med

någon extra bokstav, detta eftersom Peter Andersson vill registrera de

individuella resultaten för att tillhandahålla en snittlista.

 Machprotokollet skall skickas till Peter Andersson senast fredag i

aktuell spelvecka . Det kan göras på följande sätt:

 Med mail till: angelholm@bowlare.se

 Med fax till: 0413 – 172 47

 Med MMS till: 070 – 208 00 71

 Matchprotokoll som ej kommit in inom utsatt till blir WO.

 Endast kägelpoängen räknas i resultatet. Inga banpoäng.

Styrelsen Alliansen Ringen

24 visningar0 kommentarer

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

Pilot projekt Lag 1 + 10

©2018-2021 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink