• Tommy

Bakers 191209

Grattis till till pristagarna: 1: Lena Lindström, Evert Olsson ochRolf Andersson, 2: Olle Löhr, Marianne Måbrink och Bertil Persson, 3: Berit Frid, Kjell Paulsson och Lennart Bengtsson. Resultatet finns nu under Tävl.resultat ovan och på anslagstavlan i hallen. /Tommy

15 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Internserien pausar från v 48.

På grund av rådande omständigheter har vi beslutat att pausa internserien från v48. Denna omgång kommer att spelas, förhoppningsvis v2, då internserien startar upp igen efter juluppehållet. Detta inne

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

©2018-2020 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink