• Tommy

Bakers 191209

Grattis till till pristagarna: 1: Lena Lindström, Evert Olsson ochRolf Andersson, 2: Olle Löhr, Marianne Måbrink och Bertil Persson, 3: Berit Frid, Kjell Paulsson och Lennart Bengtsson. Resultatet finns nu under Tävl.resultat ovan och på anslagstavlan i hallen. /Tommy

15 visningar

Ordf. ÄPB, Anne-Marie Thäng 070-7897574

©2018-2020 by Ängelholms Pensionärers Bowlingklubb. Proudly created with Wix by Karl Erik Måbrink