Resultaten för respektive  grupp, "Falsk 300-serie" 2019-2020

Grupp 1-6

Grupp 7-12

Grupp 13-20